Ter ondersteuning van onderwijs en opvang werkt Scholengroep en Kindcentrum IJsselrijk samen met verschillende partijen.

Bestuurlijke samenwerking

Het bestuur van Scholengroep IJsselrijk werkt samen met Stichting De Meent en Stichting De Akker. Er vindt op bestuurlijk niveau kennisuitwisseling plaats. Ook de functie van Bovenschools ICT-coördinator is gezamenlijk ingevuld. We zoeken naar mogelijkheden om deze samenwerking te verstevigen.

EC Adapt

Stichting De Akker en Scholengroep IJsselrijk werken samen met EC Adapt. Expertise centrum Adapt zet zich in voor de leerlingenzorg en schoolontwikkeling op basisscholen.
EC Adapt is te bereiken via info@ecadapt.nl