Bestuurlijke samenwerking

Het bestuur van Scholengroep IJsselrijk werkt samen met Stichting De Meent en Stichting De Akker. Er vindt op bestuurlijk niveau kennisuitwisseling plaats. Ook de functie van Bovenschools ICT-coördinator is gezamenlijk ingevuld. We zoeken naar mogelijkheden om deze samenwerking te verstevigen.