Kindcentrum IJsselrijk

Welkom bij Stichting Kindcentrum IJsselrijk. Sinds 2021 zetten we in op christelijke kindcentra. Opvang en onderwijs onder één dak en onder één vlag. Eenzelfde visie, een doorgaande lijn voor alle kinderen. Opvang waarbij de Bijbelse normen en waarden centraal staan.

Binnen een kindcentrum is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt met een integrale visie. Dit wil zeggen vanuit één team met één pedagogische en educatieve visie gericht op een brede ontwikkeling van kinderen en met een sterke rol voor ouders. Het kind voelt zich veilig en gekend, kan spelen, ontwikkelen en ontmoeten omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten die elkaar aanvullen in hun eenduidige benadering.

We bieden maatschappelijke opvang. We willen er zijn voor íeder kind en werken zonder winstoogmerk. Op dit moment bieden we opvang op 6 locaties. Onze intentie is om dit de komende jaren uit te breiden naar meerdere scholen binnen IJsselrijk.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij onze backoffice via het contactformulier of telefonisch via 06-11419806

Er zijn geen items beschikbaar.

Geschillencommissie Kinderopvang

Kindcentrum IJsselrijk is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang. Tegen onze opvangvoorzieningen zijn in 2023 geen geschillen ingediend.

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Stichting Kindcentrum IJsselrijk is lid van de BMK. Dit is een heel bewuste keuze. We staan voor maatschappelijke opvang voor iedereen zonder winstoogmerk. Maatschappelijk betekent ook dat we bij alles wat we doen, denken vanuit het belang van het kind, én dat we íeder kind willen bereiken. Om daarvoor te zorgen, wordt elke euro die we verdienen geïnvesteerd in de kwaliteit van onze opvang.

BMK:
Maatschappelijke kinderopvangorganisaties kiezen uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie. Met de winst kunnen we duurzame kwaliteit borgen en innovatie mogelijk te maken. Maatschappelijke kinderopvangorganisaties willen kinderopvang bieden aan alle kinderen. Dit doen maatschappelijke kinderopvang-organisaties vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel.

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/