Ouderapp


Wij werken met de Konnect OuderApp. Met de Konnect OuderApp krijg je meer inzicht in wat je kind beleeft tijdens een dag opvang. De OuderApp draagt bij aan betere oudercommunicatie tussen ouder en medewerker in een veilige omgeving. Door de tijdlijn zie je in één opslag de foto’s en het verslag van de week.

Met de OuderApp blijf je op de hoogte met betrekking tot informatie van de groep, vanuit onze backoffice en onze oudercommissie. Ook kunt u in de OuderApp een service dag of extra dag aanvragen, je aanmelden voor een studiedag of je vakantiedag bevestigen/intrekken. Daarnaast vind je je facturen en jaaropgaaf terug in de OuderApp.

Alles is in één app te vinden waardoor we prettig samen kunnen werken!


Oudercommissie

Binnen Stichting Kindcentrum IJsselrijk vinden we het belangrijk om een goed contact met ouders te onderhouden. Op dit moment vormen 3 ouders van verschillende locaties de oudercommissie.

We overleggen en vragen advies over verschillende onderwerpen over onder andere het uurtarief, mentorschap, beleid en openingstijden.

Het doel van de oudercommissie is om gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kinderopvangorganisatie over de kwaliteit van de zorg. De oudercommissie onderhoudt daarvoor contact met de ouders, de organisatie en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

De oudercommissie is te bereiken via het contactformulier.