Welkom!

Welkom op de website van Scholengroep IJsselrijk. 

 

Per 1 mei 2019 hebben de aangesloten schoolbesturen van de federatie Veluwezoom en IJsselstreek hun bestuurlijke taken overgedragen aan de bestuursstichting Scholengroep IJsselrijk, waarmee er een professioneel bestuur is aangesteld. Het schoolbestuur is overgegaan naar een Raad van Toezicht die conform de code goed bestuur toezicht houdt op de scholen. Dit toezichthoudende orgaan van de school bestaat uit leden van de schoolvereniging waardoor de lokale en christelijke identiteit van de school geborgd is. Ons motto is “Geloven in goed onderwijs”. 

 

Scholengroep IJsselrijk is een lerende organisatie waarin medewerkers met plezier werken op de scholen. 

Samen lerend op weg!


Christelijk onderwijs
met de bijbelse boodschap
als basis voor het leven