Welkom

Welkom op de website van Scholengroep IJsselrijk!

In 2019 is onze federatie 'Veluwezoom en IJsselstreek' overgegaan in een Holding en hebben wij een nieuwe naam gekregen: ‘Scholengroep IJsselrijk’.
Scholengroep IJsselrijk bestaat uit 16 basisscholen. Deze scholen bevinden zich in de plaatsen Genemuiden, Rouveen, Kamperzeedijk, Kampen, IJsselmuiden, Wezep, Oosterwolde, Wapenveld, Laag Zuthem en Oene. Er mag lesgegeven worden aan bijna 2500 leerlingen.
Kijk voor meer informatie op de homepagina van Scholengroep IJsselrijk.

Augustus 2020 zijn er ook drie Integraal Kind Centrums van start gegaan in de plaatsen Genemuiden, Kamperzeedijk en Oosterwolde. In de toekomst hopen we nog meer IKC’s te kunnen openen.

Vanuit onze missie en visie mogen we in ons onderwijs werken aan een leerproces dat gericht is op groei van de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Groei in ontwikkeling van gaven en talenten. Ook het personeel in onze Holding is gericht op groei in kwaliteit. Dit groeien willen we vormgeven vanuit de lokale missie en visie zoals verwoord in statuten en schoolplannen maar met name vanuit “Gods Woord als norm en leidraad voor ons handelen”. 

Zo mogen we samen lerend op weg zijn naar de komst van Gods Koninkrijk.

Hierbij denken we aan Matthëus 6:33 waar de Heere Jezus ons oproept om eerst Zijn Koninkrijk te zoeken. Dat geeft waarde en richting aan ons leven. We mogen de kinderen, maar ook elkaar als personeelsleden leren en stimuleren om onze gaven en talenten in dienst te stellen van onze God en Schepper. Dat is een proces van een leven lang leren, zoals in Spreuken 22:6 staat: ‘Leer een kind van jongs af de juiste weg’, om zo gaandeweg te leren verlangen naar de dag waarop Gods Koninkrijk zal komen.

Ons motto is “Geloven in goed onderwijs”. 

 


Christelijk onderwijs
met de bijbelse boodschap
als basis voor het leven