Experticecentrum Adapt

EC Adapt is een betrokken organisatie die staat voor hoogwaardige leerlingenzorg, begeleiding, advies en schoolontwikkeling in het primair onderwijs. Wij onderscheiden ons door een preventieve en praktische aanpak die aanstuurt op blijvende ontwikkeling. Haar kracht zit in het begeleiden en adviseren op alle niveaus van de organisatie; van bestuursniveau tot, school-, groeps- en leerlingniveau met nauwe samenwerking met CJG’s en gemeenten. De orthopedagogen doen dit vanuit de principes van handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek, met samenwerking en vertrouwen als basis. Het doel is om op deze manier bij te dragen aan goed passend onderwijs.Het expertisecentrum betreft een samenwerking van Scholengroep IJsselrijk en Stichting De Akker.

EC Adapt is bereikbaar via 038-4526225 of via ons contactformulier.