Binnen Stichting Kindcentrum IJsselrijk werken we met een pedagogisch coach.

Onze pedagogisch coach speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de pedagogische kwaliteit binnen onze opvang. Ze coacht de medewerkers bij het ontwikkelen van hun pedagogisch handelen. Op locatie, in de praktijk. Iedere pedagogisch medewerker krijgt deze coaching, heel waardevol!

Ze ondersteunt de medewerkers bij het invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie. De coach begeleidt, stimuleert en motiveert het bewustwordings- en ontwikkelproces van de medewerker. De medewerker en coach werken samen aan dit proces waarbij wederzijds respect het uitgangspunt is.

Daarnaast kijken de coaches hoe de kennis die is opgedaan in de trainingen, vorm krijgt in de praktijk. En is er veel aandacht voor vragen van individuele pedagogisch medewerkers.

Zo blijven we ontwikkelen en blijven we scherp.