Raad van Toezicht (RvT)

Elke school van onze scholengroep wordt in stand gehouden door een eigen schoolvereniging. Enkele scholen vormen samen één schoolvereniging. De schoolverenigingen binnen Scholengroep IJsselrijk werken al jarenlang samen. Organisatorisch heeft er een verandering plaatsgevonden met als belangrijkste doel de verdere professionalisering van de schoolbesturen. Waar de schoolverenigingen eerst een eigen dagelijks bestuur hadden, wordt dat dagelijks bestuur nu gevormd door de Stichting Scholengroep IJsselrijk.

De schoolverenigingen bestaan nog altijd en hebben een eigen Raad van Toezicht (RvT), die bestaan uit mensen die lid zijn van de eigen schoolvereniging. De RvT houdt toezicht op het bestuur van de school. De RvT heeft naast een aantal wettelijke taken als doel de bewaking van de identiteit van de school en het bevorderen en bewaken van de lokale betrokkenheid.

De volgende verenigingen behoren bij Scholengroep IJsselrijk en hebben hun eigen Raad van Toezicht:


* Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestant Christelijk Onderwijs te Genemuiden
* Nederlands Gereformeerde Scholengemeenschap voor Kampen, IJsselmuiden en omstreken
* Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen op Gereformeerde Grondslag in Wezep
* Christelijke Schoolvereniging te Wapenveld
* Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Laag-Zuthem
* Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Hervormde scholen op Gereformeerde Grondslag te       Rouveen
* Vereniging een school met de Bijbel te Kamperzeedijk
* Vereniging tot Stichting en Instandhouding ener Christelijke school te Oene
* Vereniging tot het Verstrekken van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Oosterwolde
* Hervormde Vereniging voor Christelijk Onderwijs te IJsselmuiden