Medewerkers bestuurskantoor

Voorzitter College van Bestuur
Gerrit de Graaf

Directeur Onderwijs & Kwaliteit
Janette Hakvoort

Directeur HRM
Wendie Versprille

Directeur Chr. Integraal Kindcentrum
Jessica Nijboer

Bestuurssecretariaat
Aly Schra

Support HRM & Kwaliteit
Annelies Brakke

Backoffice
Agnes Leurink
Jantina uit de Fles

Backoffice Chr. Integraal Kindcentrum
Angeliek van der Vegte

Conciërges
Harry Alferink
Gerard Junte

Bovenschools ICT-er
Gerko Fraanje

Schoolopleider
Alie Prins

Functionaris gegevensbescherming
Peter Bults