Scholengroep IJsselrijk

                                                                                                        Ons motto: "Geloven in goed onderwijs"


De structuur van onze Scholengroep hebben we samengevat in onderstaand organogram:Scholengroep IJsselrijk bestaat uit 16 basisscholen met samen ongeveer 2500 leerlingen.
De scholen staan in de volgende plaatsen:

Genemuiden:
Johannes Calvijnschool, Johannes Bogermanschool, Maarten Lutherschool
Rouveen:
De Triangel
Kamperzeedijk:
De Driester
Kampen:
De Fontein
IJsselmuiden:
Ichthusschool, Rehobothschool, Eben-Haëzerschool
Oosterwolde:
De Wegwijzer
Wezep:
De Spoorzoeker
Wapenveld:
De Parel, De Lichtbron
Oene:
School met de Bijbel
Laag Zuthem:
De Linde

Voor informatie over de scholen verwijzen we u naar hun eigen website. Deze is te vinden onder de pagina 'scholen'.

Vanuit onze missie en visie mogen we in ons onderwijs werken aan een leerproces dat gericht is op groei van de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Groei in ontwikkeling van gaven en talenten. Ook het personeel in onze Holding is gericht op groei en kwaliteit. Dit groeien willen we vormgeven vanuit de lokale missie en visie zoals verwoord in statuten en schoolplannen maar met name vanuit "Gods Woord als norm en leidraad voor ons handelen'.

Zo mogen we samen lerend op weg zijn naar de komst van Gods Koninkrijk.